2e Monteur (Niveau-2 mbo)

Opleiding  2e -Monteur- Elektrotechnische Installaties

INLEIDING

Wil je de 2e Monteurs/opleiding  volgen, dan heb je hiervoor (van bijvoorbeeld een andere instituut)  minimaal een diploma/ Certificaat Assistent-Monteur Elektrotechnische Installaties nodig ,dan wel een ander diploma of bewijsstuk (Elektrotechniek) dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële beschikking.  De opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties  is voor een ieder toegankelijk(mannen en vrouwen) mits zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.  Een ieder die hun kennis op het gebied (Niveau-2) van elektrotechniek wilt bijspijkeren kan zich ook hiervoor aanmelden.  De opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties (Niveau 2-mbo) duurt 7 maanden inclusief boeken en lesmateriaal.


OPLEIDINGSINFORMATIE

Inschrijvingsformulier
Startdatum: Elke 1e Zaterdag van de maand.
Opleidingsduur:
 7 maanden
Theorie -en Praktijkdagen / Startmoment:  Monteur (2) :
Elke 1e zaterdag & elke donderdag van de maand.
Zaterdags van 11:00-15:00u en donderdags van 18:00- 22:00u.                                        *** Theorie is een integraal onderdeel van de praktijkvorming en alleen ondersteunend voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten!
Termijnbetaling: is mogelijk voor de Monteurs-opleiding (en)
Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor meer informatie verwijzen je naar de Belastingdienst.
Opleidingskosten:
€    150.-   Dossiervorming
€ 3325.- Cursusgeld
€    350.-    Praktijkmateriaal
€    100.-    Handgereedschappen:
€    150.-     Kosten Praktijkproef
€      45.-     Kosten Certificaat
€    275.-     Studieboeken
 € 4395           Totale kosten                                         


BEKNOPT LESPROGRAMMA:
(Voor de intensieve lezer staat de uitgebreide versie verderop in de pagina).

Duur: 7-8 maanden
Beroepshandelingen:
Gereedschap/ materiaal: Materiaal bewerken; Gebruik handgereedschappen en elektrisch materieel; Gebruik bevestigingsmiddelen.
Tekening Lezen: Tekening lezen (bouwkundig); tekening lezen elektrotechnisch; installatietekening en-schema en aansluittekeningen van zowel strek -als zwakstroom; symbolenkennis t.b.v. elektrotechnische tekeningen,.
Kabel: Monteren/leggen (grond) kabel met functiebehoud;Coderen bekabeling; Monteren snoeren /flexibele kabel; Monteren/ leggen kabel voor zwakstroominstallaties.
Buis: Monteren inbouw -en centraaldozen met functiebehoud; Draad trekken.
Aansluiten / Monteren: Schakelmateriaal (in-en opbouw) afmonteren;Verlichtingsarmaturen (in-en opbouw) afmonteren;Lichtschakelingen (Serie, wissel . kruis ,dubbelpolig, 1-Fase apparatuur (bijvoorbeeld ventilator); Eenvoudige 3-Fase apparatuur (bijvoorbeeld kookplaat ,Opnemers/actuatoren; Cee-form materiaal, Buiteninstallaties (verlichting wcd’s) , Pers en lasverbinding (Steek/draai).
Verdeelinrichting:
Samenstellen,monteren en aansluiten verdeelinrichting t/m 80A     (1- en 3 Fase).
Aarding: Monteren (hoofd) aarding installatie bij verdeelinrichting; monteren aarding, vereffeningssystemen.
Veiligheid: Draagt zorg voor een opgeruimde werklocatie; VCA-basis; Veilig werken aan laagspanningsinstallaties; controle op veilig werken(eigen werk!); Toepassen van specifieke voorschriften (NEN 3140 en NEN 1010. Toepassen van bedrijfsvoorschriften; In bedrijf stellen/controle/storingen zowel strek-als zwakstroom; assisteren bij het in bedrijf stellen installatie; Visuele controle installatie (eigen werk!); Uitvoeren van eenvoudige metingen aan installaties bij uit bedrijf nemen van de installatie; Eenvoudige storingen zoeken!
Ten aanzien van Beroepshouding/ Competenties:
Dit wordt gedurende de gehele opleiding bij de theorielessen behandeld!

INSCHRIJVING
Inschrijvingsformulier
Nadat jij je hebt aangemeld, sturen wij jou een bevestiging alsmede een factuur. Hiermee kun je het cursusgeld per omgaande overmaken op rekeningnummer van Stichting Technische Opleidingen Rotterdam o.v.v Cursus Elektriciteit.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust met het   contact-formulier 
contact met ons op.
Wij informeren je graag!

Contact:
Tel – nr:   010 – 786.601.6
Mobiel:   06 – 452.250.04


FOTOGALLERIJ

 

UITGEBREIDE BESCHRIJVING

Wat doet een Monteur Elektrotechnische Installaties?
Als monteur elektrotechnische Installaties leg je elektrotechnische installaties aan in gebouwen ,zoals woningen en kantoren. Ook installeer je bijvoorbeeld een datanetwerk in een kantoor ,een beveiligingssysteem voor een school,of een telefoonsysteem in een hotel. Je zorgt voor de bedrading en de bekabeling voor de elektriciteit. Een Monteur Elektrotechnische Installaties heeft op zijn opleiding geleerd hoe die installaties veilig kan installeren conform de voorschriften. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van bedrading en het monteren van schakelinrichtingen en verdeelinrichtingen. Wandcontactdozen en centraal-dozen plaatsen in woningen en bedrading daar naar toe aanleggen. Ook het inrichten van de meterkast en het installeren van (nieuwe) groepen komen in de praktijk veelvuldig voor bij het werk van een Monteur Sterkstroominstallaties. Naast het aanleggen van deze installaties kan een MEI monteur ook ingezet worden om storingen te zoeken in bestaande systemen om deze te verhelpen.
Waar werkt een Monteur Elektrotechnische Installaties?
Een Monteur Elektrotechnische Installaties werkt meestal voor een allround installatiebedrijf of een specialistisch elektrotechnisch installatiebedrijf. Vanuit dit installatiebedrijf wordt een zelfstandig Monteur Elektrotechnische Installaties naar verschillende projecten gezonden om, de in de vorige alinea genoemde, werkzaamheden te verrichten. De locaties waar de projecten worden uitgevoerd zijn zeer divers. Zo kan een Monteur Elektrotechnische Installaties werkzaam zijn in de woningbouw, industrie en utiliteit. De fase waarin de projecten zich bevinden kan ook verschillen. Sommige projecten worden vanaf de ruw-bouwfase tot aan de afmontage geheel door een Monteur Elektrotechnische Installaties afgerond. Het kan ook zijn dat een MEI wordt ingezet in het service en onderhoud van reeds gerealiseerde woningen en bedrijfspanden. Omdat sterkstroom installatie monteurs op verschillende locaties werken is het bezit van een rijbewijs zeer gewenst.

UITGEBREIDE BESCHRIJVING LESPROGRAMMA  
MONTEUR ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE (MBO -NIVEAU 2) 

INHOUD
Vakkennis: Werking van installaties en apparatuur
Schema- en tekeningen lezen
Opbouw en werking installatie verklaren
Werking apparatuur en componenten verklaren
Inzicht in relevante technische (basis)begrippen
Spreken van de vaktaal
Meetapparatuur en gereedschappen toepassen
Schakelen met relais
Maak- verbreek- en wisselcontacten
Componentenkennis (magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais en bedieningselementen). Basisschakelingen toepassen: geheugen- vergrendel- en volgordeschakeling. Tijdrelais: opkom- en afvalvertraging, gecombineerde opkom- en afvalvertraging, pulsfunctie.
Algemene elektrotechniek
Kennis van stroom, spanning, weerstand en vermogen. (1-en 3-fase)
Gelijk- en wisselspanning, transformatie en gelijkrichting. Meten en meetapparatuur: juist gebruik van universeel-meter en ampère- tang. Installatietechniek.
Componentenkennis
kWh – meter, hoofdschakelaar, smeltpatronen, installatie-automaten en aardlekschakelaars. Lichtschakelaars (enkel-en dubbel-polige), lichtschakelingen (hotel; serie; kruis;) wandcontactdozen:enkelpolig en dubbel-polige (inbouw en opbouw). Opbouw van groepenkasten c.q. verdeelinrichtingen. bedradingsschema’s; installatietekeningen en aansluitschema’s maken. Kennis van (oude- en nieuwe) draadkleuren en doorsneden.
Praktisch toepassen NEN 1010
Toepassingsgebied en uitgangspunten NEN 1010. Opbouw van verdeelinrichtingen. Stroomstelsels (TN en TT stelsels). Ruimten en gebruiksfuncties. Kenmerken elektrisch materieel ( Klassenindeling en IP-klassen). Toepassen van schakelaars en lastscheiders. Begrippen basis bescherming, foutbescherming en aanvullende bescherming. Gebruik aardlekschakelaars. Beschermings-, vereffenings- en aardleidingen. Juiste aanleg van elektrische leidingen. Aandachtspunten bij wijzigingen en uitbreidingen.  Praktisch inzicht in componentenkeuze en leidingsdoornsnede. Overzichtelijke installaties (huisinstallaties en kleine utiliteitsinstallaties).
Practicum
De cursus Monteur Elektrotechnische Installaties bevat 25 weken practicum en 7 weken theorie.
Alle dagdelen worden op Zaterdag verzorgd van 11.00 – 15.00 uur.
Op de practicum dagdelen, voer je praktische werkzaamheden uit.
Onder andere: Bouwen en testen van diverse relaisschakelingen.
Praktische toepassing NEN 1010/ 3140
Tijdens de practicum voer je de volgende werkzaamheden uit:
Aanleggen en bedraaden van verlichtingseindgroepen (schroef-en installatieautomaten). Maken van steek- en draailasverbindingen
Beoordelen en opleveren van installatiewerk na inspectie
Afronding
Deze cursus wordt zowel met een praktijk – als met een theoretische toets afgesloten.
Bij een positief eindresultaat word  je het  erkende Storc-certificaat uitgereikt!
Monteur Elektrotechnische Installaties (Mbo- niveau 2).
Vervolg:
Heb je de cursus 2e Monteur Elektrotechnische Installaties met goed gevolg doorlopen, dan is de volgende stap de praktijkopleiding:
1e Monteur Elektrotechnische Installaties Installaties (MEI).

 

INSCHRIJVING
Inschrijvingsformulier
Nadat jij je hebt aangemeld, sturen wij jou een bevestiging alsmede een factuur. Hiermee kun je het cursusgeld per omgaande overmaken op rekeningnummer van Stichting Technische Opleidingen Rotterdam o.v.v Cursus Elektriciteit.   Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust met het   contact-formulier    contact met ons op.
Wij informeren je graag!

Contact:
Tel – nr:   010 – 786.601.6
Mobiel:   06 – 452.250.04