Ass. Monteur (Niveau-1)

INLEIDING
Als Assistent-Monteur elektrotechnische Installaties assisteer je bij het leggen van elektrische installaties aan in gebouwen,zoals woningen en kantoren.
Ook installeer je bijvoorbeeld een datanetwerk in een kantoor een beveiligingssysteem voor een school,of een telefoonsysteem in een hotel. Je zorgt voor de bedrading en de bekabeling etc.  Veelal hebben assistentenmonteurs meer behoefte aan kennis en (praktische) vaardigheden om zelfstandig te werken.  Dit is de reden waarom ze doorstuderen voor de Monteurs-Opleiding.
Stichting Technische Opleidingen Rotterdam/Charlois leidt leerlingen op ,begeleidt ze en voorziet ook in die behoeften!
Tijdens de opleiding Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek.

OPLEIDINGSEISEN:
Ben je in het bezit van een Basiscertificaat elektrotechniek, een VMBO-diploma, een overgangsbewijs van HAVO-3 naar 4, of een ander diploma of een bewijsstuk afgegeven door de overheid ,dan kun je bij ons direct starten met de verkorte opleiding: Assistentmonteur Elektrotechnische Installaties (huisinstallatie) Niveau-1 MBO.    Deze verkorte Praktijkopleiding duurt 3 maanden. Hierna kun je doorstromen naar de opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties (Huisinstallaties) Niveau-2 MBO .

OPLEIDINGSINFORMATIE

Inschrijvingsformulier
Opleidingsduur:  3 maanden
Startdatum: 
Elke 1e woensdag van de maand.
Theorie -en Praktijkdagen Monteurs :  Zaterdag van 11.00 u –15.00 uur.
Termijnbetaling: is mogelijk voor de Monteurs-opleiding (en)
Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor meer informatie verwijzen je naar de Belastingdienst.
Opleidingskosten:  Assistentmonteur:  (inclusief studiemateriaal)
Dossiervorming:                         €     130.-
Cursusgeld:                                   €  1800.-
Praktijkmateriaal:                       €    280.-
Handgereedschappen:            €   100.-
Kosten praktijkproef:                €     90.-
Kosten Certificaat                     €       45.-
Studieboeken:                              €    250.-
————–
      TOTAAL                            € 2 695 

BEKNOPT LESPROGRAMMA: 
(Voor de intensieve lezer staat onder in de pagina een uitgebreidere versie).

Beroepshandelingen:  

Gereedschap/ materiaal:   Gebruik handgereedschappen en elektrisch materieel; Gebruik bevestigingsmiddelen.
Tekening Lezen:  Tekening lezen  elektrotechnisch; installatietekeningen en schema aansluittekeningen van sterkstroom installaties; symbolenkennis t.b.v. elektrotechnische tekeningen.
Kabel:   Monteren/leggen van kabel/PVC-buizen met functiebehoud; Monteren snoeren /flexibele kabel; Buigen PVC op maat.
Buis:  Monteren inbouw -en centraaldozen met functiebehoud; Draad trekken en aflassen; installatie wcd’s (parallel en Serie).
Aansluiten / Monteren:
Schakelmateriaal (in-en opbouw) afmonteren;Verlichtingsarmaturen (in-en opbouw) afmonteren;Lichtschakelingen (serie,wissel. kruis, hotel dubbelpolig,  1-Fase apparatuur (bijvoorbeeld ventilator);  Buiteninstallaties (verlichting wcd’s) ; lasverbinding (Steek/draai).
Veiligheid:  Draagt zorg voor een opgeruimde werklocatie; VCA-basis; Veilig werken aan laagspanningsinstallaties; controle op veilig werken (eigen werk!); Toepassen van specifieke voorschriften (NEN 3140 en NEN 1010.
Toepassen van bedrijfsvoorschriften; In bedrijf stellen zelf gemaakte installatie) /controle/storingen  sterkstroom; assisteren bij het in bedrijf stellen installatie; Visuele controle installatie (eigen werk!); Uitvoeren van eenvoudige metingen aan installaties bij uit bedrijf nemen van de installatie; Eenvoudige storingen zoeken!
Ten aanzien van Beroepshouding/ Competenties:
Dit wordt gedurende de gehele opleiding bij de theorielessen behandeld!

INSCHRIJVING
Inschrijvingsformulier
Nadat jij je hebt aangemeld, sturen wij jou een bevestiging alsmede een factuur. Hiermee kun je het cursusgeld per omgaande overmaken op rekeningnummer van Stichting Technische Opleidingen Rotterdam o.v.v Cursus Elektriciteit.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust met het contact-formulier  contact met ons op.
Wij informeren je graag!

CONTACT
Tel:     010 – 786.60.16
Mob:    06 – 452.250.04
E-mail: info@voltelektro.com

 

 

UITGEBREIDE INFORMATIE

BESCHRIJVING
Doel: Na het afronden van de cursus Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties,dan heb je meer dan de basis gelegd ten aanzien van de werking van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je weet hoe je technische inspecties en eerstelijns onderhoud uitvoert en ben je in staat huisinstallaties aan te leggen, en reparaties uit te voeren.  Ook beschikt je over alle competenties om eenvoudige storingen te verhelpen.
Voor wie? Deze opleiding is zeer geschikt voor iedereen die eerder Basiskennis elektrotechniek hebben gedaan, en die zich verder in de elektrotechniek willen verdiepen. Je kunt na het volgen van deze cursus eenvoudige storingen zoeken en onderdelen vervangen. Je wordt opgeleid volgens de nieuwste normen: NEN-1010 NEN 3140. Een technische vooropleiding is daarom gewenst maar niet noodzakelijk. Wil jij je direct verder bekwamen in de elektrotechniek?  Dan past deze cursus beter bij jou doelen.  Een opleiding Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties wordt in de praktijk vaak afgekort met AMEI.  De opleiding is bestemd voor mensen die met huisinstallaties willen werken in de elektrotechniek.
Wat doet een Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties?
Een Assistent  Monteur Elektrotechnische (Huis)installaties verricht werkzaamheden onder leiding en toezicht van een ervaren monteur op het gebied van Huis-installaties. Meestal is dat iemand die opgeleid is tot een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties. Een AMEI moet goed in staat zijn om onder een leidinggevende te werken. Daarnaast moet hij of zij niet te verlegen zijn om vragen te stellen over bijvoorbeeld een technische tekening of installatie. De werkzaamheden die een AMEI uitvoert zijn divers. Zo plaatst een AMEI wandcontactdozen en centraaldozen. Daarnaast worden gleuven in de muur gefreesd waarin de leidingen worden geplaatst waardoor de kabels lopen naar de verschillende contactpunten. Door deze leidingen worden door de AMEI draden of kabels getrokken. Een AMEI mag meestal niet zelfstandig een meterkast inrichten of nieuwe groepen aanleggen. Hierbij is toezicht van een ervaren monteur  belangrijk.
Waar werkt een Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties?
Een Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties kan werkzaamheden uitvoeren voor een (elektrotechnisch) installatiebedrijf. De werklocaties kunnen verschillen omdat installatiebedrijven projectmatig werken. Zo kunnen projecten in de woningbouw maar ook in de utiliteit worden uitgevoerd op verschillende adressen. Een AMEI moet flexibel inzetbaar zijn en daarom is het verstandig dat hij of zij over een rijbewijs en eventueel een auto beschikt. Een AMEI kan in verschillende fasen van een bouwproject ingezet worden. Dit kan zowel in de ruwbouw maar ook in de afmontage zijn. Grof en fijn werk komen beide aan de orde. In de ruwbouw kan in ‘open bouw’ worden gewerkt en is er sprake van kou en tocht. De arbeidsomstandigheden kunnen wisselen.  De afmontage is gericht op het leveren van zichtwerk.
Hoe lang duurt de opleiding?
3 maanden voor Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties
(Niveau-1 MBO) (praktijk inclusief theorie) op Zaterdag’s.
Deze versnelde- en zeer verzorgde praktijkopleiding heeft 48-50 uur praktijk inclusief theorie. Deze opleiding is de voorloper op de opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties ( Niveau-2 MBO). Veelal hebben geïnteresseerden, (oud) cursisten met een elektrotechnische achtergrond, meer behoefte aan kennis en praktische vaardigheden. Stichting Technische Opleidingen Rotterdam/Charlois, is die instelling die er wel voor zorgt, dat die behoefte(n) en kennis, gerealiseerd worden.
Aan het einde van de opleiding beschik je over de volgende vaardigheden: 

Eenvoudige inspectie uitvoeren.
Eenvoudige meetapparatuur aflezen
Zintuiglijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren
Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s)
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren
Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
Correct gebruik van gereedschappen
Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
Eerstelijnsstoringen verhelpen
Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden
Eenvoudige storingen verhelpen
Correct en veilig gebruik van gereedschappen
Storingsrapportage invullen
Vakkennis, werking van installaties en apparatuur
Herkennen en benoemen van componenten
Functie van componenten benoemen
Principewerking van componenten benoemen
Functie van de installatie benoemen


GESPECIFICEERD LESPROGRAMMA ASSISTENT-MONTEUR (MBO -NIVEAU 1) 

INHOUD
Verdeelinrichting
Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWhm?  ,gelijkspanning ,wisselspanning, draaistroom , 1- en 3-fase-net ,fase  ,nul en aarde.  De opbouw van een verdeelinrichting in een woning ,of utiliteitsopbouw van industriële verdeelinrichting.  Beveiligingen  , zekering ,installatieautomaat  ,aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen   en diverse lichtschakelaars: serie-  ,hote l- ,kruis- en wisselschakeling).

Schakeltechniek
Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek?
Eenvoudige uitleg van begrippen ‘spanning, stroom en weerstand’.
Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten. Indeling en functie van schakelkasten.
Eerstelijnsinspectie elektrische installaties
Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar.
Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging.
Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal, slechte verbindingen. Vervuiling van kritische onderdelen: Ventilatorroosters, ventilatoren. Praktijkopdracht op eigen werkplek.
Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen
Eenvoudige schema’s en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling.
Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.
Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur
Eerstelijnsstoringen schakeltechniek
Eenvoudige schema’s en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling.
Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur.
Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur
Practicum
De cursus Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties duurt
12 weken op woensdagavond.  De practicumdagen duren van 18:00 tot 22:00 uur. Koffie/thee is Gratis.
Afronding
De cursus wordt  afgesloten met een praktijktoets. Bij een positief (eind)resultaat ontvang je een Erkende certificaat Assistent Monteur .
Vervolg: Heb je de cursus Assistent Monteur met goed gevolg doorlopen, dan is de volgende stap de praktijkopleiding:
Monteur Elektrotechnische Installaties (MEI)  

 

INSCHRIJVING
Inschrijvingsformulier
Nadat jij je hebt aangemeld, sturen wij jou een bevestiging alsmede een factuur. Hiermee kun je het cursusgeld per omgaande overmaken op rekeningnummer van Stichting Technische Opleidingen Rotterdam o.v.v Cursus Elektriciteit.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust met het contact-formulier  contact met ons op. Wij informeren je graag!

CONTACT
Tel:     010 – 786.60.16
Mob:    06 – 452.250.04
E-mail: info@voltelektro.com

 


Kruisschakeling